Thiết bị khử từ tính Kanetec KMDTC

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:

Loại băng tải
Đề xuất sử dụng khi yêu cầu công việc với một lượng lớn phôi như các bộ phận cần được khử từ liên tục trong quá trình chuyển giữa các quy trình. Có thể lựa chọn nhiều loại khác nhau tùy theo khối lượng và số lượng phôi.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Power

Source

Source

Capacity

(Current)

Working

Rate

Motor Dimensions Mass
Conveyor Demagnetizer Major Dimensions
Lo W L B H /.! Lz Bo ßt H1 Hz h3 Ha C d e S
KMDTC-10A Single-phase 200 VAC, 50/60 Hz Single phase

220 VAC, 60 Hz

0.46kV

(2.3A)

100% ED 25W 800

(31.5)

70

(2.75)

103

(4.05)

210

(8.26)

205

(8.07)

153

(6.02)

200

(7.87)

250

(9.84)

100

(3.93)

80

(3.15)

42.5

(1.67)

70

(2.75)

120

(4.72)

012

(0.47)

120

(4.72)

133

(5.23)

4-095(3.74) 25kg/55.1 lb
KMDTC-16A 1.6kVA (8A) 1000

(39.4)

120

(4.72)

144

(5.66)

280

(11.0)

245

(9.64)

204

(8.03)

400

(15.7)

320

(12.6)

160

(6.29)

125

(4.92)

79 (3.11 ) 60

(2.36)

135

(5.31)

0 16

(0.62)

160

(6.29)

180

(7.08)

4-012(0.47) 44kg/97.0 lb
KMDTC-25A 6kVA

(30A)

1500

(59.0)

200

(7.87)

224

(8.81)

400

(15.7)

350

(13.7)

284

(11.1)

500

(19.6)

470

(18.5)

250

(9.84)

200

(7.87)

160

(6.29)

75

(2.95)

150

(5.90)

020

(0.78)

150(5.90)

X2

260

(10.2)

6-012(0.47) 97kg/213.8 lb
KMDTC-40A 11kVA

(55A)

300

(11.8)

304

(11.9)

540

(21.2)

4Ü0

(18.1)

384

(15.1)

610

(24.0)

400 315

(12.4)

267

(10.5)

02b

(1.02)

200 (/.8/) X2 350 6-014(0.55) 165kg/263.8 lb