Thiết bị khử từ tính Kanetec KMDU

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:

Thích hợp cho bộ khử từ và bộ khuôn. Mẫu sản phẩm này cũng được khuyến nghị khi các phôi dài và có hình dạng bất thường cần được khử từ đồng nhất vì từ thông của nó thay đổi theo chiều dọc.

Hơn nữa, mô hình này có thể dễ dàng được kết hợp trong một hệ thống băng tải

Tính năng:

Dễ dàng kết hợp vào hệ thống băng tải và dễ dàng tháo lắp, di dời

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Power Source Source Capacity (Current) Working

Rate

Dimensions Mass
Bo B Br H H r Hj L d
KMDU-25A Single-phase 200 VAC, 50/60 Hz Single-phase 220 VAC, 60 Hz 14kVA ( 70A) 30% ED,

30 minutes max.

63 (24.8) 50 (19.6) 25 (9.84) 48 (18.9) 20 (7.87) 15 (5.90) 13 (5.11) 35 (13.7) 27 (10.6) 180kg/ 397 lb
KMDU-50A 30kVA(150A) 94 (37.0) 77 (30.3) 50 (19.6) 71 (28.2) 30 (11.8) 21 (8.46) 20 (7.87) 42 (16.5) 600kg/1323 lb