Thiết bị tạo từ tính Kanetec MFG

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:
Tạo ra một từ trường mạnh để từ hóa các chất từ ​​tính và xử lý hạt giống trong nông nghiệp và làm vườn.
Tính năng:
Lắp đặt đơn giản trong diện tích sàn dưới 1 m2.
Cần sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng.

Thông số kỹ thuật:

Main unit\

mm(inch)

Model Rating Magnetic Flux Density Mass
MFG-300 260 VDC-21A Max.2T (20kG) 2800kg/6173 lb

 

Controller

mm(inch)

Model Power Source Output Dimensions Mass
Width Depth Height
LMT-230 3-phase 200 VAC 260 VDC-Max.30A 80 (31.5) 40 (15.7) 180 (70.8) 250kg/551 lb