Thiết bị truyền động PGM40 Hannzmotrol

Posted on Posted in Hannz motrol, Sản phẩm

Dòng PGM được trang bị cam giảm tốc song song

Không yêu cầu thiết kế phức tạp cho các mục đích khác nhau để phân chia và quay tốc độ cao từ thiết bị FA. Do đó, nó có thể sử dụng ngay lập tức và cung cấp hiệu suất luân phiên trong một khoảng thời gian ngắn.

Tính năng:

Sai số thấp. Áp dụng hộp giảm tốc song song mà không có sai số do tải trước chính xác con lăn đầu vào và bánh răng đầu ra. Những vẫn sẽ có 1 lượng sai số nhỏ nếu sử dụng các bánh răng trung bình

Trục đầu ra rỗng dễ dàng đi dây hoặc lắp đặt đường ống. Dòng PGM nếu kết hợp với nhau (nhiều loại) có thể được áp dụng cho điều khiển hai trục.

Trục đầu vào có quán tính nhỏ.  Phần kết nối động cơ trong PGM là được thiết kế với quán tính nhỏ. Ngay cả với động cơ công suất nhỏ, phần đầu ra có thể có quán tính lớn.

Cài đặt dễ dàng