Ứng dụng Diamant Dichtol trong công nghệ Phun phủ nhiệt

Posted on Posted in Sản phẩm

 

 

Với khả năng thẩm thấu vào các lớp tế vi dưới bề mặt kim loại, keo Diamant Dichtol giúp làm kín, bảo vệ ngăn chặc các yếu tố nước, dầu … thâm nhập vào các khe hở mao mạch. Giúp nâng cao chất lượng của lớp phủ nhiệt ổn định lâu dài

 

Dichtol có thể sử dụng kết hợp trong các công nghệ phun phủ nhiệt bằng plasma, arc, hay phu phủ bằng phương pháp HVFO (( High Velocity Oxygen – Fuel )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng bảo vệ bề mặt của Dichtol

Chịu các loại hóa chất:
ethyl alcohol 96%, ethyl alcohol 50%, ethyl ether, ethyl silicate, 2 ethyl hexanol, ethylene glycol, ammonia conc. 5%, gasoline, butanol, butyl glycol, n butyl ether, carbitol, chlorine lime sol., diesel oil, diethylene glycol, dipropylene glycol, natural gas, acetic acid conc., acetic acid 10%, frigene, glycol, hexanol, heptadecanol, isopropylene techn.,isopropylene ether, isopropylene alcohol, potash lye 10%, potash lye 40%, sodium chloride sol. 10%, lubricating oil, sea water, methanol, methyl amyl alcohol, methyl carbitole,
lactic acid conc., lactic acid 10%, soda lye 20%, soda lye 40%, paraffin oil, phenol sol. 10%, phosphoric acid conc., hydrochloride acid 10%, oxygen, sulphuric acid conc., sulphuric acid 30%, sulphuric acid 10%, soap suds, soda lye, tetradecanole, tetra ethylene glycol, triethylene glycol, undecanole. 

Chịu các loại hóa chất (hạn chế): formic acid conc., formic acid 40%, benzene, carbon tetrachloride, toluene, xylene