Khối hút nâng hạ từ tính vĩnh cửu Assfalg-ELM

Posted on Posted in Thiết bị nâng hạ từ tính
Kích thước [mm] Tải trọng Độ dày tối thiểu Tải trọng Đường kính tối đa Chiều dài tối đa Trọng lượng No.
A B C D E F G [kg] [mm] [kg] [mm] [mm] [kg]
ELM 100 107 84 120 125 60 71 41 100 15 45 150 1.000 2,5 41616
ELM 300 180 155 156 185 90 93 51 300 25 135 250 1.500 8,6 41617
ELM 600 255 224 212 260 115 120 77 600 30 270 350 2.000 21,0 41618
ELM 1000 280 245 286 371 165 169 97 1000 40 450 450 2.500 46,0 41619
ELM 2000 422 380 348 512 216 215 105 2000 55 900 550 3.000 118,0 27979