Vòng trượt cấp điện Kanetec SR-1

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:

Bộ cấp liệu này được yêu cầu sử dụng bàn từ điện loại tròn. Bởi vì bàn từ quay nên không thể kết nối trực tiếp các cáp nạp. Vì lý do này, điện được cung cấp thông qua một tiếp xúc trượt giữa chổi than ở phía nguồn điện và vâm trướt gắn với.

Các 24 gắn lỗ của vòng trượt (SR-1) có thể được mở rộng lên đến 40.

Thông số kỹ thuật: