Chất trao đổi ion dùng cho máy cắt dây EDM MB378LT Purolite (Anh)

Posted on Posted in Chất trao đổi ion cho máy cắt dây EDM, Sản phẩm, Vật tư tiêu hao EDM

Hãng sản xuất: Purolite (UK)

Quy cách đóng gói: 25 Lít/bao

(Trong lượng quy đổi : 705-740g/L)

Ứng dụng : là chất trao đổi ion hỗ hợp (mixbed tỷ lệ H+/OH- 40/60) chuyên dùng cho máy cắt dây EDM.