Chính sách bảo mật

Posted on Posted in Thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
 Mục đích:
Công ty AZCOM thực hiện việc thu thập và lưu trữ các thông tin Khách hàng/Nhà cung cấp:
– Phục vụ cho việc thực hiện cho việc giao dịch giữa công ty AZCOM và Khách hàng/Nhà cung cấp 
– Tổng hợp và phân tích các dữ liệu nội bộ.
2/ Các thông tin công ty thu thập
Các Khách hàng/Nhà cung cấp có giao dịch với công ty sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin liên hệ sau qua Email sales@azcomvn.com :
Thông tin cá nhân: Họ tên, số điện thoại, email cá nhân;
Thông tin pháp nhân: Tên công công ty, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, email

2- Phạm vi sử dụng thông tin 

-Các thông tin thu tập sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty và giữa công ty với Khách hàng/Nhà cung cấp; hoặc với đơn vị dịch vụ thứ 3 bao gồm đơn vị Vận chuyển/ Ngân hàng liên quan đến giao dịch mua bán.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ tại hệ thống máy tính chủ của công ty AZCOM cho đến khi có yêu cầu từ phía Khách hàng/Nhà cung cấp về việc xóa bỏ.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ (AZCOM)
Trụ sở: Khu TT Trường PTTH Hoài Đức B, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Trong trường hợp cần thay đổi thông tin cá nhân xin vui lòng gửi Email thông báo thay đổi đến địa chỉ email: sales@azcomvn.com

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách

Công ty AZCOM cam kết bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến giao dich của Khách hàng/Nhà cung cấp , không tiết lộ cho bên thứ 3; trừ được sự động ý của chính Khách hàng/Nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan pháp luật.

Công ty AZCOM luôn tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.