Máy mài góc UHT Series MAG 120 độ

Posted on Posted in Máy mài khí UHT - Nhật bản, Sản phẩm
MICRO ANGLE GRINDER / MAG-121N MICRO ANGLE GRINDER / MAG-122N MICRO ANGLE GRINDER / MAG-123N
MAG-121N

MICRO ANGLE GRINDER
Code No. 108

(120° ANGLE TYPE)
Tốc độ max 52,500rpm
Kích thươc máy: 148 x D.17
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng : 140g

Bao gồm:

 1. MAG-121N
 2. Air hose1.5m
 3. Hose band 2 pcs
 4. Quick joint
 5. Over hose
 6. Set pin
 7. Wrench
 8. D.13 Mounted point NSL 2pcs.
 9. Lap shaft
 10. D.25 disk type NSL7pcs.
 11. Mounted point D.10 Rubber disc holder
 12. D.10Pol-Per system9pcs.
MAG-122N

MICRO ANGLE GRINDER
Code No. 107

(120° ANGLE TYPE)
Tốc độ max 35,000rpm
Kích thước máy : 141 x D.17
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng : 140g

Bao gồm:

 1. MAG-122N
 2. Air hose1.5m
 3. Hose band 2 pcs
 4. Quick joint
 5. Over hose
 6. Set pin
 7. D.20 cups grinding wheel 1 pcs.
 8. D.20Rubber disc holder
 9. D.20NSL7pcs.
 10. D.20Pol-Per system9pcs.

MAG-123N

MICRO ANGLE GRINDER
Code No. 106

(120° ANGLE TYPE)
Tốc độ max 23,500rpm
Kích thước máy : 142 x D.32
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng : 175g

Bao gồm:

 1. MAG-123N
 2. Air hose1.5m
 3. Hose band 2 pcs
 4. Quick joint
 5. Over hose
 6. Set pin
 7. D.30 cups grinding wheel 1 pcs.
 8. D.30Rubber disc holder
 9. D.30NSL7pcs.
 10. D.30Pol-Per system18pcs.