Máy mài khí kiểu rung ngang UHT Series TLS

Posted on Posted in Máy mài khí UHT - Nhật bản, Sản phẩm

Hãng sản xuất: UHT (Nhật bản)

Catalog : Catalog máy mài khí TLS

 TLS-03  TLS-07 TLS-12

TLS-03

TURBOLAP SWING
Code No. 50000060

Hành trình: 0.3mm
Tốc độ max 56,000rpm
Kích thước máy : 218 x D28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 125NL
Khối lượng : 180g

Bao gồm

 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc

TLS-07

TURBOLAP SWING
Code No. 50000050

Hành trình: 0.7mm
Tốc độ max 20,000rpm
Kích thước máy : 218 xD28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 46NL
Khối lượng : 180g

Bao gồm

 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc

TLS-12

TURBOLAP SWING
Code No. 50000070

Hành trình: 1.2mm
Tốc độ max 14,000rpm
Kích thước máy : 218 x D28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 45NL
Khối lượng : 180g

Bao gồm

 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc