Máy mài khí kiểu rung tịnh tiến UHT Series TLL

Posted on Posted in Máy mài khí UHT - Nhật bản, Sản phẩm

Xuất xứ: Nhật bản

Catalog : Catalog máy mài khí TLL

TLL-03

TURBOLAP LINEAR
Code No. 50000080

Hành trình dũa: 0.3mm
Kích thước : 218 x D.28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 30NL
Khối lượng : 180g

Set of package
 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc

TLL-07

TURBOLAP LINEAR
Code No. 50000010

Hành trình dũa: 0.7mm
Kích thước : 218 x D.28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 30NL
Khối lượng : 180g

Set of package
 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc

TLL-12

TURBOLAP LINEAR
Code No. 50000090

Hành trình dũa: 1.2mm
Kích thước : 218 x D.28
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 30NL
Khối lượng : 180g

Set of package
 1. Turbolap (Body)
 2. Super collet
 3. Air hose 1.5m
 4. Hose band 2 pcs
 5. Quick joint
 6. Over hose
 7. TL Wrench
 8. Ceramic stone 1pc