Control Techniques và KB Electronics chuyển thành thương hiệu Nidec Drives

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức Sản phẩm

Control Techniques và KB Electronics, với lich sử phát triển hơn 50 năm, sẽ chính thức hợp nhất dưới một thương hiệu Nidec Drives kể từ 01/5/2024.

Quyết định chiến lược này đánh dấu 1 sự hợp nhất lớn hơn với Nidec, một thương thương toàn cầu,để tiến tới những cơ hội mới sản xuất nhiều sản phẩm phù hợp với mong muốn và yêu cầu của khách hàng.
Thương hiệu Nidec Drives giúp Control Techniques và KB Electronics sử dụng được thế mạnh và các nguồn lực của Nidec, đánh dấu một chương mới của ngành công nghiệp biến tần và điều khiển truyền động.