Đèn Led UV LLH (Ai Tec)

Posted on Posted in Aitec led, Sản phẩm

Ứng dụng:

Là sự thay thế hoàn hảo cho đèn ánh sáng đen

Kính đèn được làm từ vật liệu chắc chắn, không lo vỡ kính đèn

Không cần thời gian khởi động

Không chứa các chất độc hại (thủy ngân, v.v.) thường có trong đèn

Thiết kế chắc chắn phù hợp với các quy trình kiểm tra thực phẩm, thuốc và hàng hóa

Thông số kỹ thuật:

1 Model txWjHlmm)  light-emitting part A (mm) rater current(A) input voltage(V) power consumption (w) example of applicable power supply
LLH7185X25-22UV*YS1C 85x25x22 75 0.12 24 2.9 TPDP1B-2410NCW
LLH1165X25-22UV*YS1C 165x25x22 155 0.24 24 5.8 TPDP1B-2410NCW
LLH □245×25-22UV*YS1C 245X25X22 235 0.36 24 8.7 TPDP1 B-241 ONCW
LLH 325X25-22UV+YS1C 325X25X22 315 0.48 24 11.6 TPDP1B-2430NCW
LLH. ‘405X25-22UV*YS1C 405X25X22 395 0.60 24 14.4 TPDP1B-2430NCW
LLH! ;485×25-22UV*YS1 C 485x25x22 475 0.72 24 17.3 TPDP1B-2430NCW
LLHIi565x25-22UV*YS1 C 565x25x22 555 0.84 24 20.2 TPDP1B-2430NCW
LLH 645×25-22UV*YS1C 645X25X22 635 0.96 24 23.1 TPDP1B-2430NCW
LLHH725x25-22UV*YS1C 725X25X22 715 1.08 24 26.0 TPDP1B-2430NCW
LLH 805X25-22UV*YS1C 805x25x22 795 1.20 24 28.8 TPDP1B-2450NCW
LLH HI 205×25-22UV*YS1C 1205X25X22 1195 1.80 24 43.2 TPDP1B-2450NCW