Ê tô cường lực Kitagawa VE Series

Posted on Posted in Ê tô máy phay Kitagawa, Sản phẩm

Maker : Kitagawa (Nhật)

Model VE100N VE125N VE125N-15 VE160N VE200N
Chiều rộng (mm) 100 125 125 160 200
Chiều cao (mm) 40 50 50 60 70
Jaw Stroke (mm) 128 204 204 274 303
Chiều cao mặt lắp (mm) 75 85 85 100 110
Tổng chiều cao (mm) 115 135 135 160 180
Tổng chiều rộng (mm) 109 135 135 170 214
Tổng chiều dài (mm) 355 455 455 555 605
Tối đa lực kẹp (kN) 25 30 30 45 45
Khối lượng tịnh (kg) 19 35 35 62 95