Máy đọc mã vạch gắn cố định Cognex Dataman 150/260

Posted on Posted in Máy đọc mã vạch Cognex

 

Models
2-D Barcode Reading 2-D & 1-D Barcode Reading 1-D Barcode Reading
Direct Part Mark (DPM) High Speed Slow Speed Multiple Codes Mixed Codes Challenging Codes High Speed Slow Speed Multiple Codes Omni-direc-tional Oriented
DataMan 150/152 QL  260/262 QL X X X X X
DataMan 150/152 S  260/262 S X X X X X X X X
DataMan 150/152 Q  260/262 Q X X X X X X X X X X X
DataMan 150/152 X  260/262 X X X X X X X X X X X X

QL Models : Thiết bị đọc mã vạch 1D hàng đầu với thuật toán 1DMax và công nghệ Hotbars tối ưu cho việc đọc mã đa hướng

S Models: ứng dụng cho mã 1-D và 2-D được khắc rõ ràng trên các linh kiện, vật phẩm di chuyển chậm hoặc chuyển động có quỹ đạo

Q Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D/2-D cao trên các linh kiện, vật phẩm chuyển động nhanh; dựa trên thuật toán 1DMax và ID Quick, (2DMax cho một số model).

X Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D và 2-D cao, bao gồm mã  DPM. Một số model X models được tích hợp công nghệ  PowerGrid.

Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch DataMan 260
Dataman 260 S Dataman 260 QL Dataman 260 Q Dataman 260 X Dataman 262 S Dataman 262 QL Dataman 262 Q Dataman 262 X
1-D and Stacked Codes X X X X X X X X
Omnidirectional 1-D Codes X X X X X X X X
2-D Codes X X X X X X
Algorithms 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, PowerGrid
Image Resolution 752 x 480 Global shutter 1280 x 960 Global shutter
Acquisition 60 fps 45 fps
Decode Rate 2/Second 45 Decodes/Second 2/Second 45 Decodes/Second
Lens Options 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m)
Lighting Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available
Communication RS-232 and Ethernet Interface
Dimensions Straight: 42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm Right-Angle: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm
Protection IP-65

 

Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch DataMan 150 
Dataman 150 S Dataman 150 QL Dataman 150 Q Dataman 150 X Dataman 152 S Dataman 152 QL Dataman 152 Q Dataman 152 X
1-D and Stacked Codes X X X X X X X X
Omnidirectional 1-D Codes X X X X X X X X
2-D Codes X X X X X X
Algorithms 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid
Image Resolution 752 x 480 Global shutter 1280 x 960 Global shutter
Acquisition 60 fps 45 fps
Decode Rate 2/Second 45 Decodes/Second 2/Second 45 Decodes/Second
Lens Options 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m)
Lighting Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available
Communication RS-232 and USB Interface
Dimensions Straight: 42.5 mm x 22 mm x 55(63) mm
Right-Angle: 42.5 mm x 28(36) mm x 49.6 mm
Protection IP-65