Đầu đọc mã vạch cố định Cognex DM260/DM262

Posted on Posted in barcode reader, Máy đọc mã vạch, Sản phẩm

Đầu đọc mã vạch gắn cố định Dataman 260/262 series là dòng đọc mã tốc độ cao của Cognex, với các phân loại:

*QL Models : Thiết bị đọc mã vạch 1D hàng đầu với thuật toán 1DMax và công nghệ Hotbars tối ưu cho việc đọc mã đa hướng

*S Models: ứng dụng cho mã 1-D và 2-D được khắc rõ ràng trên các linh kiện, vật phẩm di chuyển chậm hoặc chuyển động có quỹ đạo

*Q Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D/2-D cao trên các linh kiện, vật phẩm chuyển động nhanh; dựa trên thuật toán 1DMax và ID Quick, (2DMax cho một số model).

*X Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D và 2-D cao, bao gồm mã  DPM. Một số model X models được tích hợp công nghệ  PowerGrid.

Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch DataMan 260
DM260S DM260QL DM260Q DM260X DM262S DM262QL DM262Q DM262X
Code 1D, Code Stacked X X X X X X X X
Code 1D
đa hướng
X X X X X X X X
Code 2D X X X X X X
Algorithms 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, PowerGrid
Image Resolution 752 x 480 Global shutter 1280 x 960 Global shutter
Acquisition 60 fps 45 fps
Decode Rate 2/Second 45 Decodes/Second 2/Second 45 Decodes/Second
Lens Options 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m)
Lighting Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available
Communication RS-232 and Ethernet Interface
Dimensions Straight: 42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm Right-Angle: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm
Protection IP-65