Máy mài khí UHT Series MSG

Posted on Posted in Máy mài khí UHT - Nhật bản, Sản phẩm

Download: Catalog Máy mài khí UHT

 MICRO STRAIGHT GRINDER / MSG-3BSN  MICRO STRAIGHT GRINDER / MSG-3BSN  MICRO STRAIGHT GRINDER / MSG-3BSN
MSG-3BSN MSG-24BSN MSG-32BSN
 Tốc độ max: 65,000rpm
Max.size(*1) : 161 × D.16.7
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng : 130g
Tốc độ max: 65,000 rpm
Max.size(*1) : 161 × D.16.7
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng: 130g
Tốc độ max 65,000rpm
Max.size(*1) : 161 × D.16.7
Nguồn khí : 0.6MP
Khí tiêu thụ (/min.) : 120NL
Khối lượng : 130g
Bao gồm:
Máy mài MSG-3BSN
Dây khí 1.5m
Dây thít ống 2 pcs
Đầu nối nhanh thép
Chìa vặn vít
Cờ lê
Đầu đá cứng D.10
Đầu đá mềm D.13  2 pcs
Trục lắp đĩa nỉ
Đĩa nỉ D.25  7 pcs
Bao gồm:
Mái mài MSG-24BSN
Air hose1.5m
Hose band 2 pcs
Quick joint
Over hose set pin
Wrench
 Bao gồm:
Máy mài MSG-32BSN
Air hose 1.5m
Hose band 2 pcs
Quick joint
Over hose set pin
Wrench

Lưu ý: Hướng dẫn phân biệt máy mài khí MSG-3BSN chính hãng và hàng giả