Súng thổi hơi nóng H1600

Posted on Posted in Sản phẩm

 

 

Công suất  1.600 watt
 Lưu lượng gió  250/350/500 l/p
 Tính năng  Motor tự giải nhiệt
   Chỉnh nhiệt gió đồng cấp
 Cấp nhiệt độ  50/350/500 0C
 Trọng lượng  0.7 kg