Lọc nước EDM dùng cho máy cắt dây SW-45 (300×29×300)

Posted on Posted in Lọc nước dùng cho máy cắt dây EDM, Sản phẩm
Kiểu lọc  Dual Filter
Kích thước 300×29×300
Áp lực nước IN / EX
Kiểu đầu nối Núm nhỏ, ở bên
Máy cắt dây Mitsubishi DWC, B, Z, P, A
Makino EE, L, Q, H, MU
Seibu A, K2 Series