Xy lanh cỡ nhỏ SMC

Posted on Posted in Sản phẩm


Xy Lanh Cỡ Nhỏ (Kiểu CJ2 )
Kích thước nòng: 6mm, 10mm và 16mm

–    Lắp đặt chính xác cao
–    Xy lanh nong nhỏ cho các ứng dụng tải nhỏ
–    Lựa chọn cần pittong không quay
–    Có lựa chọn vòng đệm urethane hoặc đệm khí