Xy lanh tay kẹp SMC MHZ2

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị khí nén SMC, Xy lanh quay / kẹp

Đặc tính kỹ thuật

Lưu chất

Khí nén

Áp suất hoạt động

Hai tác động

Ø6: 0.15 đến 0.7 MPa
Ø10: 0.2 đến 0.7 MPa
Ø16 đến Ø40: 0.1 đến 0.7 Mpa

Một tác động Thường mở

Ø6: 0.3 đến 0.7 MPa
Ø10: 0.35 đến 0.7 MPa
Ø16 đến Ø40: 0.25 đến 0.7 MPa

Thường đóng
Nhiệt độ lưu chất vào môi trường

-10 đến 600C

Sự lặp lại

 

Ø6 đến  Ø25: ±0.01mm

Ø32,  Ø40: ±0.02mm

Tần số hoạt động tối đa

 

Ø6 đến  Ø25: 180 c.p.m.

Ø32,  Ø40: 60 c.p.m.

 Dầu bôi trơn

Không cần thiết

Tác động

Hai tác động/ Một tác động

Tuỳ chọn cảm biến

Cảm biến điện tử (3 dây, 2 dây )