Máy đọc mã vạch cầm tay Cognex DataMan 8050

Posted on Posted in Máy đọc mã vạch Cognex, Sản phẩm

Cognex Dataman 8050 / DMR-8050 series là dòng thiết bị đọc mã vạch cầm tay  (công nghệ chụp ảnh) với tùy chọn kiểu có dây và không dây.

Bao gồm một số dòng cơ bản:

* DMR-8050 có khả năng đọc các loại mã 1-D and 2-D.

*DMR-8050X/8050HDX. chuyên dụng cho mã 2-D DPM tích hợp với đèn LED xa/gần.

*DMR-8050HDX-ESD  chống tĩnh điện

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 Model DMR-8050 DMR-8050X DMR-8050HDX
1-D & Stacked Barcodes  Có khả năng đọc
2-D Codes Có khả năng đọc
Thuật toán đọc code 2DQuick/1DMax+/Hotbars 2DMax/1DMax+/Hotbars
Cảm biến hình ảnh 752 x 480 global shutter
Kiểu Trigger Handle trigger, presentation
Báo trạng thái output  đèn LED, kêu beeper
Aimer Centralized LED aimer
Ống kính (tùy chọn) Fixed focus
Đèn chiếu sáng tích hợp với đèn LED chiếu gần và xa
Truyền thông Serial module: RS-232, USB
Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP
Intelligent base station: RS-232, USB, Ethernet, Industrial Protocols (optional)
Bluetooth module communicates to intelligent base station
Wi-Fi module communicates to intelligent Wi-Fi base station
Kích thước máy 210 mm x 155 mm  x 85 mm
DOF 7 mil 2-D Code: Up to 40 mm
10 mil 2-D Code: Up to 80 mm
6 mil Code39: Up to 90 mm
4 mil 2-D Code: Up to 55 mm
5 mil 2-D Code: Up to 75 mm
Cấp bảo vệ IP-65

 

Các dòng sản phẩm

Model chi tiết Mô tả sản phẩm
DMR-8050-0000 DATAMAN 8050 HH ID NO COMM
DMR-8050-0100 DATAMAN 8050 HH READER W/SER
DMR-8050-0105 DATAMAN 8050 HH ID SER USB
DMR-8050-0105-HAR DM8050 HARFORD CONTROLS
DMR-8050-0105-ZL DM 8050 LANDA
DMR-8050-0500 DATAMAN 8050 BLUETOOTH
DMR-8050-0601 DM8050 USB & RS-232
DMR-8050-0601-EU DM8050 BT INT BSSTN1 24V EU PS
DMR-8050-0601-US DM8050 BT INT BSSTN1 24V US PS
DMR-8050-0602 DM8050 USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050C-0100 DATAMAN 8050C HH ID SERIAL
DMR-8050C-0105 DM8050C WITH SLIDE IN & CABLE
DMR-8050C-0601 DM 8050C BT & INT BASE STN 1
DMR-8050C-0601-EU DM8050C BT WITH PWR SUPPLY
DMR-8050E-0000 DM 8050E W/ NO SLIDE-IN MODULE
DMR-8050E-0200 DATAMAN 8050 HH ID ENET COMM
DMR-8050E-0300 DATAMAN 8050E W/ WIFI SLIDE-IN
DMR-8050E-0400 DM8050E W/WIFI SLIDEIN&BS STN
DMR-8050E-0602 DM8050 USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050E-0602-EU DM8050 USB/RS232/ENET W IP EU
DMR-8050E-0602-US DM8050 USB/RS232/ENET W IP US
DMR-8050E-911-HH DM8050E PORSCHE KIT
DMR-8050EC-0200 DM8050EC ETHERNET
DMR-8050EC-0400 DM8050EC WITH WIFI
DMR-8050EC-0602 DM8050E W/O SCRIPTING
DMR-8050EC-0602-EU DM8050EC BT KIT
DMR-8050EC-0602-US DM8050EC READER BT KIT
DMR-8050-FARADAY-0 DM8050E FARADAY WIFI KIT
DMR-8050HD-ESD DM8050HD ESD READER
DMR-8050HD-ESD-U DM8050HD ESD USB KIT
DMR-8050HDX-0000 DATAMAN 8050HDX READER ONLY
DMR-8050HDX-0100 DM8050HDX W/SERIAL COMM MODULE
DMR-8050HDX-0200 DM8050HDX W/ETHERNET COMM MODU
DMR-8050HDX-0300 DM 8050HDX W/WIFI SLIDE-IN
DMR-8050HDX-0400 DM 8050HDX W/WIFI SLIDE & BASE
DMR-8050HDX-0500 DM 8050HDX W/ BLUETOOTH SLIDE
DMR-8050HDX-0602 DM8050HDX BLTOOTH W/INTELL BS2
DMR-8050HDXC-0100 DM8050HDXC W/ SERIAL SLIDE-IN
DMR-8050HDX-ESD DM8050HDX ESD READER
DMR-8050HDX-ESD-U DM8050HDX ESD USB KIT
DMR-8050HDX-LAB DATAMAN 8050HDX LAB KIT
DMR-8050HDXM-0100 DM8050HDXM W/SERIAL COMM MODUL
DMR-8050HDXM-0105 DM8050HDXM W/SER COM MD&USB CB
DMR-8050HDXM-HV01 DM8050HDXM FOR ODIN
DMR-8050-LAB DATAMAN 8050 LAB KIT
DMR-8050QL-SYN DM 8050 QL ENET SYNTHES
DMR-8050QL-SYN-USB DM8050QL USB KIT
DMR-8050-SYN-USB SYNTHES 8050 USB KIT
DMR-8050X-0000 DATAMAN 8050X HH ID NO COMM
DMR-8050X-0100 DATAMAN 8050X HH ID SER COMM
DMR-8050X-0100-M DATAMAN 8050XM HH ID SERIAL
DMR-8050X-0105 DATAMAN 8050X HH ID SER USB
DMR-8050X-0200 DATAMAN 8050X HH ID ENET COMM
DMR-8050X-0300 DATAMAN 8050X W/ WIFI SLIDE-IN
DMR-8050X-0400 DM8050X W/WIFI SLIDE-IN&BS STN
DMR-8050X-0500 DATAMAN 8050X BLUETOOTH
DMR-8050X-0601 DATAMAN 8050X BT INT BS1
DMR-8050X-0602 DM8050X USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050XC-0000 DM 8050XC HANDHELD READER
DMR-8050X-HV-00 DATAMAN 8050X HH ID SERIAL
DMR-8050X-LAB DATAMAN 8050X LAB KIT
DMR-8050XM-0100 DATAMAN 8050XM HH ID SERIAL
DMR-8050X-PMI-E0 DATAMAN 8050X PMI ENET W/CBL
DMR-8050X-PMI-U0 DATAMAN 8050X PMI USB W/CBL
DMR-8050X-TRADE DATAMAN 8050X TRADE IN PROGRAM