Máy đọc mã vạch cầm tay Cognex DataMan 8050

Posted on Posted in Máy đọc mã vạch Cognex

DataMan 8050 series bao gồm 2 model, với tùy chọn kiểu có dây và không dây:

  • DataMan 8050 có khả năng đọc các loại mã 1-D and 2-D.
  • DataMan 8050X/8050HDX. chuyên dụng cho mã 2-D DPM tích hợp với đèn LED xa/gần.
DataMan 8050 DataMan 8050X DataMan 8050HDX
1-D & Stacked Barcodes Yes
2-D Codes Yes
Algorithms 2DQuick/1DMax+/Hotbars 2DMax/1DMax+/Hotbars
Image Sensor 752 x 480 global shutter
Trigger Handle trigger, presentation
Status Outputs LED, beeper
Aimer Centralized LED aimer
Lens Options Fixed focus
Lighting Integrated LED with near/far optics
Communication Serial module: RS-232, USB
Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP
Intelligent base station: RS-232, USB, Ethernet, Industrial Protocols (optional)
Bluetooth module communicates to intelligent base station
Wi-Fi module communicates to intelligent Wi-Fi base station
Dimensions 210 mm x 155 mm  x 85 mm
Depth of Field 7 mil 2-D Code: Up to 40 mm
10 mil 2-D Code: Up to 80 mm
6 mil Code39: Up to 90 mm
4 mil 2-D Code: Up to 55 mm
5 mil 2-D Code: Up to 75 mm
Protection IP-65

Các dòng sản phẩm

Model Mô tả sản phẩm
DMR-8050-0000 DATAMAN 8050 HH ID NO COMM
DMR-8050-0100 DATAMAN 8050 HH READER W/SER
DMR-8050-0105 DATAMAN 8050 HH ID SER USB
DMR-8050-0105-HAR DM8050 HARFORD CONTROLS
DMR-8050-0105-ZL DM 8050 LANDA
DMR-8050-0500 DATAMAN 8050 BLUETOOTH
DMR-8050-0601 DM8050 USB & RS-232
DMR-8050-0601-EU DM8050 BT INT BSSTN1 24V EU PS
DMR-8050-0601-US DM8050 BT INT BSSTN1 24V US PS
DMR-8050-0602 DM8050 USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050C-0100 DATAMAN 8050C HH ID SERIAL
DMR-8050C-0105 DM8050C WITH SLIDE IN & CABLE
DMR-8050C-0601 DM 8050C BT & INT BASE STN 1
DMR-8050C-0601-EU DM8050C BT WITH PWR SUPPLY
DMR-8050E-0000 DM 8050E W/ NO SLIDE-IN MODULE
DMR-8050E-0200 DATAMAN 8050 HH ID ENET COMM
DMR-8050E-0300 DATAMAN 8050E W/ WIFI SLIDE-IN
DMR-8050E-0400 DM8050E W/WIFI SLIDEIN&BS STN
DMR-8050E-0602 DM8050 USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050E-0602-EU DM8050 USB/RS232/ENET W IP EU
DMR-8050E-0602-US DM8050 USB/RS232/ENET W IP US
DMR-8050E-911-HH DM8050E PORSCHE KIT
DMR-8050EC-0200 DM8050EC ETHERNET
DMR-8050EC-0400 DM8050EC WITH WIFI
DMR-8050EC-0602 DM8050E W/O SCRIPTING
DMR-8050EC-0602-EU DM8050EC BT KIT
DMR-8050EC-0602-US DM8050EC READER BT KIT
DMR-8050-FARADAY-0 DM8050E FARADAY WIFI KIT
DMR-8050HD-ESD DM8050HD ESD READER
DMR-8050HD-ESD-U DM8050HD ESD USB KIT
DMR-8050HDX-0000 DATAMAN 8050HDX READER ONLY
DMR-8050HDX-0100 DM8050HDX W/SERIAL COMM MODULE
DMR-8050HDX-0200 DM8050HDX W/ETHERNET COMM MODU
DMR-8050HDX-0300 DM 8050HDX W/WIFI SLIDE-IN
DMR-8050HDX-0400 DM 8050HDX W/WIFI SLIDE & BASE
DMR-8050HDX-0500 DM 8050HDX W/ BLUETOOTH SLIDE
DMR-8050HDX-0602 DM8050HDX BLTOOTH W/INTELL BS2
DMR-8050HDXC-0100 DM8050HDXC W/ SERIAL SLIDE-IN
DMR-8050HDX-ESD DM8050HDX ESD READER
DMR-8050HDX-ESD-U DM8050HDX ESD USB KIT
DMR-8050HDX-LAB DATAMAN 8050HDX LAB KIT
DMR-8050HDXM-0100 DM8050HDXM W/SERIAL COMM MODUL
DMR-8050HDXM-0105 DM8050HDXM W/SER COM MD&USB CB
DMR-8050HDXM-HV01 DM8050HDXM FOR ODIN
DMR-8050-LAB DATAMAN 8050 LAB KIT
DMR-8050QL-SYN DM 8050 QL ENET SYNTHES
DMR-8050QL-SYN-USB DM8050QL USB KIT
DMR-8050-SYN-USB SYNTHES 8050 USB KIT
DMR-8050X-0000 DATAMAN 8050X HH ID NO COMM
DMR-8050X-0100 DATAMAN 8050X HH ID SER COMM
DMR-8050X-0100-M DATAMAN 8050XM HH ID SERIAL
DMR-8050X-0105 DATAMAN 8050X HH ID SER USB
DMR-8050X-0200 DATAMAN 8050X HH ID ENET COMM
DMR-8050X-0300 DATAMAN 8050X W/ WIFI SLIDE-IN
DMR-8050X-0400 DM8050X W/WIFI SLIDE-IN&BS STN
DMR-8050X-0500 DATAMAN 8050X BLUETOOTH
DMR-8050X-0601 DATAMAN 8050X BT INT BS1
DMR-8050X-0602 DM8050X USB/RS232/ENET W IP
DMR-8050XC-0000 DM 8050XC HANDHELD READER
DMR-8050X-HV-00 DATAMAN 8050X HH ID SERIAL
DMR-8050X-LAB DATAMAN 8050X LAB KIT
DMR-8050XM-0100 DATAMAN 8050XM HH ID SERIAL
DMR-8050X-PMI-E0 DATAMAN 8050X PMI ENET W/CBL
DMR-8050X-PMI-U0 DATAMAN 8050X PMI USB W/CBL
DMR-8050X-TRADE DATAMAN 8050X TRADE IN PROGRAM