Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh VisionPro Vidi Cognex để kiểm tra các khuyết tật bề mặt phức tạp

Posted on Posted in Tin tức kỹ thuật

Vision Pro Vidi là phần mềm phân tích hình ảnh cao cấp của Cognex ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

Kiểm tra phát hiện các loại khuyết tật phức tạp, phi tiêu chuẩn như:

Vết xước trên bền mặt kim loại

Các khuyết tật môi hàn kim loại

Các khuyết tật hàn linh kiện điện tử

Khuyết tật trên đầu vít xoắn trong y tế

Vết xước trên đĩa cắt kim loại

Sự không đồng đều sợi vải trong ngành dệt

Xem video:

 

Xem thêm 

Giới thiệu Công nghệ Cognex Vidi : https://www.youtube.com/watch?v=pSyIBDilPcY

Công nghệ Cognex Vidi trong tự động hóa  https://www.youtube.com/watch?v=tvDjt5quW_o

Công nghệ Cognex Vidi trong công nghiệp ô tô :  https://www.youtube.com/watch?v=K50X1OE0NVo

Công nghệ Cognex Vidi trong công nghiệp điện tử: https://www.youtube.com/watch?v=0GxtTQh_7Pc