Kitagawa Iron Works Co.,Ltd.

Posted on Posted in Đối tác

KITAGAWA Iron Works Co., Ltd., là hãng sản xuất  mâm cặp máy tiện, bàn xoay NC và ê tô cho máy CNC lớn nhất Nhật bản

Kitagawa bắt đầu sản xuất mâm cặp đầu tiên vào năm 1937, cho tới nay đã được công nhận là mâm cặp tiêu chuẩn của thế giới cho máy tiện.

Công ty AZCOM là nhà phân phối lâu năm các sản phẩm của Kitagawa tại Việt Nam.

Tham khảo thêm các thông tin về sản phẩm và công ty Kitagawa tại website https://kitagawa.com/