Pizzato

Posted on Posted in Đối tác

PIZZATO ELETTRICA
https://www.pizzato.com

 

Pizzato Elettrica S.r.l. là một trong những công ty hàng đầu Châu Âu sản xuất thiết bị công tắc vị trí, công tắc an toàn, mô-đun an toàn, thiết bị điều khiển và báo hiệu…

100% sản phẩm Pizzato được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Italia.

Sản phẩm chính:

Công tắc hành trình

Công tắc an toàn