Kitagawa Iron Works Co.,Ltd.

Posted on Posted in Đối tác

KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. Machine Tool Accessories
77-1 Motomachi, Fuchu-shi, Hiroshima, 726-8610 Japan
Tel. +81 847-40-0526   Fax. +81 847-45-8911

Phụ kiện máy của KITAGAWA Iron Works Co., Ltd., như mâm cặp máy tiện, xi lanh xoay, bàn xoay NC, ê tô, kẹp chặt… Kitagawa cung cấp cho khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Kitagawa bắt đầu sản xuất mâm cặp đầu tiên vao năm 1937, cho tới nay, đã được công nhận là mâm cặp tiêu chuẩn của thế giới cho máy tiện. Kitagawa cũng phát triển và sản xuất phụ kiện ê tô đáp ứng yêu cầu của khách hàng.