Đá gốm XEBEC Ceramic Stone chịu nhiệt

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec, Sản phẩm

Đá gốm Xebec chịu nhiệt là dòng đá gốm đặc biệt có khả năng chịu nhiệt tới 200℃;

Thích hợp với dùng đánh bóng liên tục trên máy đánh bóng siêu âm.

Kích thước Red Blue Orange Dark Brown Violet
T×W×L(mm) #1200 #800 #400 #220

#120

1× 4×100

HR-1004M HB-1004M HO-1004M HD-1004M HV-1004M
1×6×100 HR-1006M HB-1006M HO-1006M HD-1006M

HV-1006M

1×10×100

HR-1010M HB-1010M HO-1010M HD-1010M HV-1010M
2×4×100 HR-2004M HB-2004M HO-2004M HD-2004M

HV-2004M

2×6×100

HR-2006M HB-2006M HO-2006M HD-2006M HV-2006M
2×10×100 HR-2010M HB-2010M HO-2010M HD-2010M

HV-2010M