Đá gốm XEBEC Meister Finish (thanh tròn)

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec, Sản phẩm

Đá gốm Xebec Meister Finish dạng thanh tròn có cấu tạo từ các sợi gốm được đan với nhau theo cấu trúc đặc biệt của Xebec.

Giúp đảm bảo độ cứng chắc, cũng như khả năng mài đánh bóng ở cả thành và mặt đầu thanh đá.

Dòng đá Xebec Mester Finish thanh tròn phù hợp cho đánh ba via các lỗ tròn, đánh bóng các khe nhỏ các trên khuôn mẫu, hoặc chi tiết kim loại có độ cứng tới 57HRC

Đá gốm Xebec thanh tròn có thể dùng hiệu quả với các dụng cụ kẹp đá tròn, hoặc máy mài khí/điện

Kích thước Red White Blue Black Orange Light Brown Gray
T×W×L(mm) #1200 #1000 #800 #600 #400 #300 #220
φ1×50 PR-10S PW-10S PB-10S PP-10S PO-10S PL-10S PM-10S
φ1×100 PR-l0M PW-l0M PB-l0M PP-l0M PO-l0M PL-l0M PM-l0M
φ1×150
φ1.5×50 PR-15S PW-15S PB-15S PP-15S PO-15S PL-15S PM-15S
φ1.5×100 PR・15M PW・15M PB・15M PP・15M PO・15M PL・15M PM・15M
φ1.5×150
φ2×50 PR-20S PW-20S PB-20S PP-20S PO-20S PL-20S PM-20S
φ2×100 PR-20M PW-20M PB-20M PP-20M PO-20M PL-20M PM-20M
φ2×150
φ2.34×50 PR-234S PW-234S PB-234S PP-234S PO-234S PL-234S PM-234S
φ2.34×100 PR-234M PW-234M PB-234M PP-234M PO-234M PL-234M PM-234M
φ2.34×150
φ3×50 PR-30S PW-30S PB-30S PP-30S PO-30S PL-30S PM-30S
φ3×100 PR-30M PW-30M PB-30M PP-30M PO-30M PL-30M PM-30M
φ3×150 PR-3L PW-3L PB-3L PP-3L PO-3L PL-3L PM-3L
φ3.18×50
φ3.18×100
φ3.18×150
φ4×50
φ4×100
φ4×150
φ5×50
φ5×100
φ5×150
φ6×50 PM-60S
φ6×100 PM-60M
φ6×150
☆:Tham khảo thêm AZCOM