Đá gốm XEBEC Diamond

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec, Sản phẩm

XEBEC Ceramic Stone Diamond loại thanh

Kích thước Moss green Gray Blue Green Black
T×W×L(mm) #1200 #800 #400

#200

1×4×100 DU-1004M DS-1004M DF-1004M DM-1004M
1×6×100 DU-1006M DS-1006M DF-1006M DM-1006M
1×10×100 DU-1010M DS-1010M DF-1010M DM-1010M

XEBEC Ceramic Stone Diamond loại thanh tròn

Kích thước Moss Green Gray Blue Green  Black
Đường kính×L(mm) #1200  #800 #400 #200
φ3 × 50 PDF-30S
φ3 × 100 PDF-30M  –