Đèn vuông Square Light VL-SQD cho camera công nghiệp

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động, Sản phẩm

Hãng SX: VS Technogly

  • Thích hợp để kiểm tra vật thể bóng.
  • Series SQD120 là loại công suất cao hơn kích thước khác.
  • Phù hợp tiêu chuẩn RoHS.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm Màu sắc
ánh sáng
Kích thước
vùng sáng X (mm)
Kích thước
vùng sáng Y (MM)
Điện
tiêu thụ
VL-SQD048R Đỏ 48 48 24V / 1.3 W
VL-SQD048W Trắng 48 48 24V / 2.9 W
VL-SQD048B Xanh dương 48 48 24V / 3.1 W
VL-SQD075R Đỏ 75 75 24V / 2.0 W
VL-SQD075W Trắng 75 75 24V / 5.7 W
VL-SQD075B Xanh dương 75 75 24V / 6.0 W
VL-SQD120R Đỏ 120 120 24V / 11.8 W
VL-SQD120W Trắng 120 120 24V / 11.5 W
VL-SQD120B Xanh dương 120 120 24V / 12.6 W