Đèn chiếu Ring Light VL-DR SERIES cho camera công nghiệp

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động, Sản phẩm

Hãng SX: VS TECHNOLOGY

  • Đèn chiếu kiểu vòng tròn
  • Cài đặt và điều chỉnh dễ dàng và linh hoạt với ánh sáng 360 độ.
  • phù hợp tiêu chuẩn RoHS .
Mã sản phẩm Mầu
ánh sáng
Đường kính
trong. (mm)
Đường kính
ngoài. (mm)
Điện
tiêu thụ
VL-DR1648R Đỏ 16 48 24V / 2.0 W
VL-DR1648W Trắng 16 48 24V / 3.1 W
VL-DR1648B Xanh dương 16 48 24V / 3.5 W
VL-DR2850R Đỏ 28 50 24V / 1.7 W
VL-DR2850W Trắng 28 50 24V / 2.5 W
VL-DR2850B Xanh dương 28 50 24V / 2.7 W
VL-DR3066R Đỏ 30 66 24V / 3.3 W
VL-DR3066W Trắng 30 66 24V / 5.1 W
VL-DR3066B Xanh dương 30 66 24V / 5.9 W
VL-DR3066IR850 IR850 30 66 24V / 7.2 W
VL-DR3066UV395 UV395 30 66 24V / 8.0 W
VL-DR5090R Đỏ 50 90 24V / 7.0 W
VL-DR5090W trắng 50 90 24V / 10.0 W
VL-DR5090B Xanh dương 50 90 24V / 11.1 W
VL-DR5090G Xanh lá 50 90 24V / 11.5W
VL-DR5090IR850 IR850 50 90 24V / 15.1 W
VL-DR5090UV365 UV365 50 90 24V / 6.0 W
VL-DR3090R Đỏ 30 90 24V / 7.4 W
VL-DR3090W Trắng 30 90 24V / 10.6 W
VL-DR3090B Xanh dương 30 90 24V / 11.8 W
VL-DR60120R Đỏ 60 120 24V / 13.1 W
VL-DR60120W Trắng 60 120 24V / 17.6 W
VL-DR60120B Xanh dương 60 120 24V / 19.6 W