Cảm biến đo mức – Cảm biến áp suất hoàn toàn bằng kim loại có màn hình

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output function Electrical design Medium temperature
PI2798 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2797 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2789 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.16 inH2O
G 1 external thread Aseptoflex Vario normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2898 -0.0124…0.25 bar
-12.4…250 mbar
-5…100.4 inH2O
G 1 external thread sealing cone normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2799 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2796 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread Aseptoflex Vario normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2897 -0.05…1 bar
-50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
G 1 external thread sealing cone normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2896 -0.124…2.5 bar
-124…2500 mbar
-1.8…36.27 psi
G 1 external thread sealing cone normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2899 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.5…14.5 psi
G 1 external thread sealing cone normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C
PI2889 -0.005…0.1 bar
-5…100 mbar
-2…40.16 inH2O
G 1 external thread sealing cone normally open / normally closed; (parameterisable); analogue PNP/NPN -25…125; (145 max. 1h) °C