Cảm biến báo mức – Sử dụng trong các chất tẩy rửa, chất làm mát và chất bôi trơn

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Probe length L Level measurement Factory setting Probe length Electrical design
LT3022 264 mm mineral oils PNP/NPN
LT8022 264 mm 0.025…0.221 m 2 switching outputs level (OUT1, OUT2), 2 switching outputs temperature (OUT3, OUT4), mineral oils PNP/NPN
LT3023 472 mm mineral oils PNP/NPN
LK1022 264 mm hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LT3024 728 mm mineral oils PNP/NPN
LK7022 264 mm automatic media detection PNP/NPN
LK1023 472 mm hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LT8023 472 mm 0.04…0.429 m 2 switching outputs level (OUT1, OUT2), 2 switching outputs temperature (OUT3, OUT4), mineral oils PNP/NPN
LK8123 472 mm 0.04…0.429 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK8122 264 mm 0.025…0.221 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK7023 472 mm automatic media detection PNP/NPN
LK3123 472 mm 0.04…0.429 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK8124 728 mm 0.05…0.636 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LT8024 728 mm 0.05…0.636 m 2 switching outputs level (OUT1, OUT2), 2 switching outputs temperature (OUT3, OUT4), mineral oils PNP/NPN
LK3122 264 mm 0.025…0.221 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK3124 728 mm 0.05…0.636 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK1024 728 mm 0.05…0.636 m hydrous coolants, water, media similar to water PNP/NPN
LK7024 728 mm automatic media detection PNP/NPN