Đèn bar light VL-B SERIES cho camera công nghiệp

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động, Sản phẩm

Hãng SX: Vs Technolgoy

-Đèn chiếu sáng dạng thanh

-Điều chỉnh góc chiếu sáng theo hình dạng đối tượng.

-Độ sáng cao với ánh sáng trực tiếp.

-RoHS compliant.

Mã sản phẩm Màu sắc ánh sáng Kích thước
vùng sáng X (mm)
Kích thước
vùng sáng Y (mm)
Điện tiêu thụ
VL-B05015R Red 50 15 24V / 1.2 W
VL-B05015W White 50 15 24V / 1.9 W
VL-B05015B Blue 50 15 24V / 2.1W
VL-B05015IR850 IR850 50 15 24V / 2.7 W
VL-B10015R Red 100 15 24V / 2.5 W
VL-B10015W White 100 15 24V / 3.8 W
VL-B10015B Blue 100 15 24V / 4.1 W
VL-B10015IR850 IR850 100 15 24V / 5.3 W
VL-B10015UV395 UV395 100 15 24V / 6.0 W
VL-B15015R Red 150 15 24V / 3.7 W
VL-B15015W White 150 15 24V / 5.7 W
VL-B15015B Blue 150 15 24V / 6.4 W
VL-B20015R Red 200 15 24V / 5.1 W
VL-B20015W White 200 15 24V / 7.4 W
VL-B20015B Blue 200 15 24V / 8.1 W
VL-B07530R Red 75 30 24V / 3.9W
VL-B07530W White 75 30 24V / 8.1W
VL-B07530B Blue 75 30 24V / 8.4W
VL-B10030R Red 100 30 24V / 5.0 W
VL-B10030W White 100 30 24V / 11.2 W
VL-B10030B Blue 100 30 24V / 12.3 W
VL-B11055W White 110 55 24V / 16.7 W
VL-B11055IR850 IR850 110 55 24V / 17.2 W
VL-B11055UV395 UV395 110 55 24V / 19.8 W
VL-B20030R Red 200 30 24V / 8.5 W
VL-B20030W White 200 30 24V / 21.4 W
VL-B20030B Blue 200 30 24V / 24.8 W
VL-B30030R Red 300 30 24V / 11.9 W
VL-B30030W White 300 30 24V / 30.0 W
VL-B30030B Blue 300 30 24V / 30.0 W
VL-B30030UV395 UV395 300 30 24V / 31.8 W
VL-B150100R-2 Red 150 100 24V / 24.0 W
VL-B150100W-2 White 150 100 24V / 30.0 W