VL-CS SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
CO-AXIAL SPOT LIGHT
  • Đối với ống kính Telecentric chiếu sáng.
  • Loại 12V / 24V có sẵn.
  • Thiết kế nhỏ gọn.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC DIMENSION OF LIGHTING AREA (MM) POWER CONSUMPTION (MAX.) RECOMMENDED LIGHT CONTROLLER
VL-CS0814R Red 6 12V / 0.6W VLC-12V10-1
VL-CS0814W White 6 12V / 0.5 W VLC-12V10-1
VL-CS0814B Blue 6 12V / 0.8 W VLC-12V10-1
VL-CS2414R Red 6 24V / 0.8 W VLC-24V10-1
VL-CS2414W White 6 24V / 1.0 W VLC-24V10-1
VL-CS2414B Blue 6 24V / 0.9 W VLC-24V10-1
VL-CS2414G Green 6 24V / 0.8 W VLC-24V10-1
VL-CSN2414R Red 5.5 24V / 1.0 W VLC-24V10-1
VL-CSN2414W White 5.5 24V / 1.0 W VLC-24V10-1
VL-CSN2414B Blue 5.5 24V / 1.0 W VLC-24V10-1
VL-CSN2414G Green 5.5 24V / 1.0 W VLC-24V10-1