VL-CSH SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
HIGH-POWER CO-AXIAL SPOT LIGHT
  • Đối với ống kính Telecentric chiếu sáng.
  • Loại công suất cao. (kiểm soát hiện tại)
  • Thích hợp cho ứng dụng tốc độ cao hoặc phóng đại.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC DIMENSION OF LIGHTING AREA (MM) POWER CONSUMPTION (MAX.) RECOMMENDED LIGHT CONTROLLER
VL-CSH035R Red 5.5 350mA / 2.1V
VL-CSH035W White 5.5 350mA / 3.2V
VL-CSH035B Blue 5.5 350mA / 3.2V
VL-CSH07R Red 5.5 700mA / 2V VLC-07A10-1
VL-CSH07W White 5.5 700mA / 3.2 V VLC-07A10-1
VL-CSH07B Blue 5.5 700mA / 3.2 V VLC-07A10-1
VL-CSH07G Green 5.5 700mA / 3.2 V VLC-07A10-1
VL-CSH07IR850 IR850 5.5 700mA / 2V VLC-07A10-1
VL-CSH07UV365 UV365 5.5 700mA / 4V VLC-07A10-1
VL-CSH07R-L1 Red 5.5 700mA / 2.6V VLC-07A10-1
VL-CSH07W-L1 White 5.5 700mA / 3.2V VLC-07A10-1
VL-CSH07B-L1 Blue 5.5 700mA / 3.2V VLC-07A10-1