VL-EXC SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
EXTERNAL CO-AXIAL BOX LIGHT
  • Chiếu sáng đồng đều trên các bề mặt phẳng.
  • Thích hợp cho việc kiểm tra bề mặt.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẴC DIMENSION OF APEERTURE AREA X (MM) DIMENSION OF APEERTURE AREA Y (MM) TIÊU THỤ ĐIỆN (MAX.)
VL-EXC3128R Red 31 28 24V / 1.7 W
VL-EXC3128W White 31 28 24V / 3.0 W
VL-EXC3128B Blue 31 28 24V / 4.8 W
VL-EXC5050R Red 50 50 24V / 2.3 W
VL-EXC5050W White 50 50 24V / 4.3 W
VL-EXC5050B Blue 50 50 24V / 4.6 W
VL-EXC5050G Green 50 50 24V / 5.4W
VL-EXC100100R Red 100 100 24V / 8.7 W
VL-EXC100100W White 100 100 24V / 17.0 W
VL-EXC100100B Bule 100 100 24V / 18.3 W
VL-EXC130130R Red 130 130 24V / 13.9 W
VL-EXC130130W White 130 130 24V / 27.9 W
VL-EXC130130B Blue 130 130 24V / 29.8 W
VL-EXC7570R-1 Red 75 70 24V / 7.2W
VL-EXC7570W-1 White 75 70 24V / 13.2W
VL-EXC7570B-1 Blue 75 70 24V / 12.1W