VL-LR SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
LOW ANGLE RING LIGHT
  • Thích hợp cho các ứng dụng kiểm tra khác nhau.
  • Vòng góc thấp cung cấp hình ảnh khác với hình ảnh ánh sáng vòng trực tiếp.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC VÒNG TRONG DIA. (MM) VÒNG NGOÀI DIA. (MM) TIÊU THỤ ĐIỆN (MAX.)
VL-LR2550R Red 25 50 24V / 1.6 W
VL-LR2550W White 25 50 24V / 2.5 W
VL-LR2550B Blue 25 50 24V / 2.9 W
VL-LR4874R Red 48 74 24V / 2.9 W
VL-LR4874W White 48 74 24V / 4.3 W
VL-LR4874B Blue 48 74 24V / 5.0 W
VL-LR4874IR850 IR850 48 74 24V / 6.3 W
VL-LR4874UV365 UV365 48 74 24V / 7.8 W
VL-LR68100R Red 68 100 24V / 6.2 W
VL-LR68100W White 68 100 24V / 8.8 W
VL-LR68100B Blue 68 100 24V / 9.7 W
VL-LR68100IR850 IR850 68 100 24V / 12.9 W
VL-LR96132R Red 96 132 24V / 8.5 W
VL-LR96132W White 96 132 24V / 13.4W
VL-LR96132B Blue 96 132 24V / 15.2 W
VL-LR134170R Red 134 170 24V / 10.0 W
VL-LR134170W White 134 170 24V / 16.9 W
VL-LR134170B Blue 134 170 24V / 18.7 W
VL-LR96132IR850 IR850 96 132 24V / 19.5 W