Bàn đá Granite (bàn máp) Vertex

Posted on Posted in Dụng cụ đo kiểm, Sản phẩm

Bàn map – bàn đá granit  

Model

Kích thước (mm)

Độ chính xác bề mặt (mm)

VSG-05

300×300×60

0.0065

VSG-06

300×450×60

0.0065

VSG-07

450×450×75

0.0065

VSG-09

450×600×100

0.007

VSG-10

600×600×100

0.009

VSG-11

600×900×110

0.0079

VSG-13

900×1200×135

0.012

VSG-14

1000×1000×135

0.012

VSG-15

1000×1000×135

0.012

VSG-20

1000×2000×200

0.014

VSG-21

900×900×160

0.01

Chân bàn máp

 

Bàn thép

Model

Kích thước (mm)

Độ chính xác bề mặt (mm)

VS-01

200×200×50

0.005/100

VS-02

250×250×50

VS-03

250×300×50

VS-04

300×300×50

VS-05

300×400×50

0.006/100

VS-06

300×450×65

VS-07

450×450×75

VS-08

500×500×70

VS-09

450×600×100

VS-10

600×600×100

VS-11

600×900×100

 0.007/100