Thước đo cao Vertex

Posted on Posted in Dụng cụ đo kiểm

 

Model

Chiều cao đo

Tỷ lệ

Trọng lượng

VHG-12

300

0.02mm

4KG

VHG-18

450

0.02mm

11.9KG

VHG-20

500

0.02mm

10.7KG

VHG-24

600

0.02mm

11.8KG

   

Model

Chiều cao đo

Tỷ lệ

Trọng lượng

VHD-12

300

0.01mm

4KG

VHD-24

600

0.01mm

9.4KG