Bàn từ điện MagnaSlot – Assfalg (Đức) cho máy phay

Posted on Posted in Bàn kẹp từ tính cho máy phay, Sản phẩm

Bàn từ Magnaslot là loại bàn từ điện vĩnh cửu; chuyển cho hút giữ phôi trên máy phay CNC.
Bàn từ điện là dụng cụ đồ gá hiện đại sử dụng nguyên lý từ tính có lực hút khỏe; giúp việc gá đặt phôi nhanh chóng, giảm thời gian căn chỉnh; đồng thời có thể thực hiện việc gia công 5 mặt chỉ trong một lần gá với độ chính xác cao.

Bàn từ điện vĩnh cửu; sau khi được bật sang chế độ hút (ON); thì có thể ngắt ra khỏi nguồn điện; vẫn đảm bạo được lực hút giữ phôi ổn định trong suốt quá trình gia công.

Series HD 50

Kích thước cực 50x50mm  ;
Lực hút tới 350kg/cực

Đặc điểm kỹ thuật Kích thước [L×WxH] [mm] Số cực Khối lượng
[kg]
No.
304 HD 50 300 x 430 x 60 24 50 38335
306 HD 50 300 x 590 x 60 32 72 50613
308 HD 50 300 x 750 x 60 40 91 41485
404 HD 50 420 x 430 x 60 36 71 49812
406 HD 50 420 x 590 x 60 48 100 56130
408 HD 50 420 x 750 x 60 60 127 48641
410 HD 50 420 x 990 x 60 84 168 49787
508 HD 50 480 x 750 x 60 70 145 50615
510 HD 50 480 x 990 x 60 98 192 50249
606 HD 50 600 x 590 x 60 72 143 50541
608 HD 50 600 x 750 x 60 90 181 49574
610 HD 50 600 x 990 x 60 126 240 56300

 

Series HD75

Kích thước cực : 75x75mm;
lực hút tới 790kg/cực

Đặc điểm kỹ thuật Kích thước [L×WxH] [mm] Số cực Khối lượng
[kg]
No.
304 HD 75 327 x 425 x 60 12 62 48900
306 HD 75 327 x 601 x 60 18 87 49835
308 HD 75 327 x 815 x 60 24 118 52548
404 HD 75 415 x 425 x 60 16 78 52546
406 HD 75 415 x 601 x 60 24 110 49011
408 HD 75 415 x 815 x 60 32 150 49012
410 HD 75 415 x 1.029 x 60 40 188 50235
508 HD 75 503 x 815 x 60 40 181 52542
510 HD 75 503 x 1.029 x 60 50 228 49833
606 HD 75 591 x 601 x 60 36 157 52543
608 HD 75 591 x 815 x 60 48 212 52544
610 HD 75 591 x 1.029 x 60 60 268 49985

 

Bàn kẹp nam châm điện – có rãnh chữ T

Đặc điểm kỹ thuật Kích thước [L×WxH] [mm] Số cực Khối lượng
[kg]
No.
304-75T 327 x 425 x 93 12 90 48887
406-75T 415 x 601 x 93 24 160 49010
508-75T 503 x 815 x 93 40 250 51870
610-75T 591 x 1.029 x 93 60 370 49986

 

Magnaslot_465x305_3_englisch