Bàn từ vĩnh cửu điều chỉnh góc nghiêng Microsine Assfalg (Đức)

Posted on Posted in Bàn kẹp từ tính cho máy phay

Microsine

Model Kích thước [LxW] [mm] No. No.
[xoay quanh trục dọc] [xoay quanh trục dọc và trục ngang]
MS SI 1710 175 x 100 42461 42468
MS SI 3015 300 x 150 11045 27748
MS SI 4515 450 x 150 63101 63100
MS SI 6030 600 x 300 41795 theo yêu cầu
MS SI 10030 1.000 x 300 theo yêu cầu theo yêu cầu