Bảng điều khiển Pizzato BN AC series

Posted on Posted in công tắc an toàn Pizzato, Sản phẩm

Những đặc điểm chính
• Đơn vị thiết bị điều khiển mô-đun cho 3 đến 8 thiết bị.
• Có thể cố định ở nhiều vị trí khác nhau.
• Các thiết bị điều khiển gắn phẳng.
• Kích thước nhỏ gọn, chiều rộng nhà ở tối thiểu.
• Nhiều thiết bị điều khiển có sẵn.

Chi tiết