Bộ khung gá cặp tiêu chuẩn Erowa Frame Set cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Sản phẩm

FrameSet Kit Basic cho máy Sodick AQ325L

1 x Clamping frame (D) 2 x Basic WEDM chuck (B) 1 x Z-support (set of 4) (C) 2 x Clamping beam (E) 1 x Set clamping accessories, small (F)