Đầu đánh bóng da bò và xốp Miracle

Posted on Posted in Đầu đánh bóng

Cỡ hạt 100. Ứng dụng : Đánh bóng kim loại thường

ĐƯỜNG KÍNH x ĐỘ DÀY x TRỤC MÃ ĐẶT HÀNG
3 x 12 x 3 mm ABL-03123
4 x 13 x 3 mm ABL-04133
5 x 16 x 3 mm ABL-05163
6 x 17 x 3 mm ABL-06173
8 x 20 x 3 mm ABL-08203
10 x 20 x 3 mm ABL-10203
13 x 20 x 3 mm ABL-13203
22 x 4 x 3 mm ABL-22043
13 x 25 x 6 mm ABL-13256
15 x 25 x 6 mm ABL-15256
20 x 25 x 6 mm ABL-20256
25 x 25 x 6 mm ABL-25256
38 x 10 x 6 mm ABL-38106

Cỡ hạt #120. Ứng dụng: đánh bóng hợp kim nhôm và gang

ĐƯỜNG KÍNH x ĐỘ DÀY x TRỤC MÃ ĐẶT HÀNG
3 x 12 x 3 mm ABR-03123
4 x 13 x 3 mm ABR-04133
5 x 16 x 3 mm ABR-05163
6 x 17 x 3 mm ABR-06173
8 x 20 x 3 mm ABR-08203
10 x 20 x 3 mm ABR-10203
13 x 20 x 3 mm ABR-13203
22 x 4 x 3 mm ABR-22043
13 x 25 x 6 mm ABR-13256
15 x 25 x 6 mm ABR-15256
20 x 25 x 6 mm ABR-20256
25 x 25 x 6 mm ABR-25256
38 x 10 x 6 mm ABR-38106