Chuôi dao Graflex SECO

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Seco, Dụng cụ gá cặp dao, Sản phẩm

Chuôi dao Graflex

Catalogue

Cán Graflex có sẵn với loại đầu trước chính tương tự như cán monobloc. Cán mũi khoan điều chỉnh được và bộ cấp dung dịch làm mát xoay chỉ khả dụng với kiểu đầu nối Graflex cho độ linh hoạt cao.

Bộ nối Graflex có đầu trước Combimaster có sẵn trong phần sản phẩm Combimaster.

GRAFLEX – BỘ NỐI

 
H1: Khớp nối Graflex