Dao tiện trong SECO

Posted on Posted in Dao tiện, Dụng cụ cắt Seco, Sản phẩm

 

Dòng sản phẩm đa dạng chuôi và cán doa lỗ dễ sử dụng này thêm độ tin cậy và năng suất mới cho gia công tiện.

Dòng cán dao ISO và ANSI có phạm vi đầy đủ các loại hạt dao, hình dạng và kích cỡ, cho phép lựa chọn nhiều phương pháp kẹp.

Name Description Value
B shank width 19.0 mm
Barcode Product barcode 36892750000103
CTMS connection text machine side 20
CTWS connection text workpiece side WN..0604..
DCINN cutting diameter internal minimum 25.00 mm
DMM shank diameter 20.00 mm
GAMO rake angle orthogonal -5.0 deg
H Height of tool holder shank 18.0 mm
HAND Direction of cutting Right
ICS Insert clamping system W
ItemNumber Item Number 75036892
KAPR tool cutting edge angle 95.0 deg
KAPRC Tool Cutting Edge Angle Code L
LAMS inclination angle -14.0 deg
LF functional length 180.00 mm
LH head length 27.0 mm
SC Insert shape code W
Shanktype Shanktype Cylindrical
Weight Net weight 0.361 kg
VER Version (Internal/External/Both) Internal
WF functional width 13.0 mm

Số lần chạy dao (ap) :1

Chiều sâu cắt (ap): 1.5mm

Bước tiến/vòng: 0.15mm/vòng

Tốc độ cắt: 140m/phút

Tốc độ cắt trung bình: 140m/phút

Môi trường tưới nguội: Nhũ tương

Số vòng/phút tối đa: 223vòng/phút

Số vòng/phút trung bình: 223vòng/phút

Tốc độ bước tiến: 33mm/phút

Tốc độ loại bỏ kim loại (Q): 31.4cm³/phút

Tốc độ bước tiến tối đa: 33mm/phút

Tốc độ bước tiến trung bình: 33mm/phút

Xem tài liệu chi tiết: Seco – Dao tiện trong