Công tắc hành trình Pizzato FD series

Posted on Posted in Công tắc hành trình Pizzato, Sản phẩm

Công tắc hành trình cho các ứng dụng nặng, thông thường và đặc biệt

Những đặc điểm chính

• Vỏ kim loại, một đầu vào ống dẫn

• Mức độ bảo vệ IP67

• 17 khối tiếp điểm có sẵn

• 29 bộ truyền động có sẵn

• Các phiên bản có đầu nối M2

• Các phiên bản có điểm tiếp xúc bằng bạc mạ vàng

Thông số kỹ thuật và các mẫu sản phẩm FD series