Dao phay ngón Widin Zamus Star (phay thép cứng 30HRC-70HRC)

Posted on Posted in Dao phay ngón hợp kim Widin, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Dao phay ngón – Dao phay ngón Widin – Dụng cụ cắt gọt CNC:

Dao phay ngón Widin Zamus Star được thiết kế phù hợp để phay các phôi vật liệu thép cứng có độ cứng từ 30 HRC tới 70 HRC

EDP. NO Hình ảnh Chức năng E-CATALOG
ZSLNS20….-.. series 2 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNS40….-..series 4 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNB….-..-. series 2 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNR….-..-. series 2 FLUTE, LONG NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNB20..-..-. series 2 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNB30..-..-. series 3 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNR….-..-. series 2 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZS124 …series 4 FLUTE, LONG CUT LENGTH BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZS1(2)04 …series 4 FLUTE, CORNER RADIUS BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZS204 …….series 4 FLUTE, CORNER RADIUS BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZSPM4…-.. series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
DB702 …series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, BALL NOSE with EXTENDED NECK 다운로드PDF
DB712 …series 2 FLUTE, REGULAR LENGTH, BALL NOSE 다운로드PDF
DB703 …series 3 FLUTE, BALL NOSE for FINISHING MOLD & DIE 다운로드PDF
DB734 …series 4 FLUTE,TAPER NECK for FINISHING MOLD & DIE 다운로드PDF
EDP. NO Hình ảnh Chức năng E-CATALOG
ZE702 …series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZE704 …series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZE724(6) …series 4 & 6 FLUTE, FINISHING for MOLD & DIE 다운로드PDF
ZR702 …….series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR732 …….series 2 FLUTE, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR704 …….series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR714….-..-. series 4 FLUTE, 45˚ HELIX FINISHING MOLD & DI 다운로드PDF
ZR724 …….series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR734 …….series 4 FLUTE, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR706 …….series 6 FLUTE, 45˚ HELIX STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR736 …….series 6 FLUTE, 45°HELIX, LONG SHANK, CORNER RADIUS 다운로드PDF
ZE712 …series 2 FLUTE, 35˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF
ZE714 …series 4 FLUTE, 45˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF
ZE716 …series 6 FLUTE, 50˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF